Ljubav pod triglavom

Životinje

Ljubav pod triglavom

Dvije kravice paze jedna na drugu i mocna sjeverna strana Triglava.

- Nikola Gabric