Na lončarskom kolu

Ljudi

Na lončarskom kolu

Spretne ruke pokazuju kako se izrašđuju predmeti od gline na lončarskom kolu. Tradicija koja se i danas njeguje i pokušava otrgnuti od zaborava.

- Kristina Matijaš